Την Κυριακή 13/12/2009 στο Κιλκίς στην περιοχή του Χορυγίου πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση σε διαδικασία τεχνικής αναρρίχησης με κορδονέτο , τεχνικές αυτοδιάσωσης , ραπέλ , χρήση κόμπων και υλικοτεχνικού εξοπλισμού Ορεινής Διάσωσης.Ευχαριστούμε τον Θεοδόση (εκπαιδευτής) για την τεχνογνωσία που παρείχε στους παρευρισκομένους,και την Ε.Ο.Δ. Κιλκίς για την φιλοξενία.

Copyright © 2012-2023 ΕΟΔ Ξάνθης.
All Rights Reserved.