Την Παρασκευή το απόγευμα πραγματοποιήθηκε πρακτική εξάσκηση των μελών στην τεχνική του ραπέλ καθώς και προσδέσεις - ασφάλειες στο ρελέ.

Copyright © 2012-2023 ΕΟΔ Ξάνθης.
All Rights Reserved.