Δεύτερο διήμερο εκπαίδευσης Σχολείου Βασικής.

Τμήμα Ορεινής Διάσωσης της ΕΟΔ.

Εκπαίδευση σε κόμπους

Τα μέλη μας εκπαιδεύτηκαν σε κόμπους και σε σενάρια ορεινής διάσωσης.

Κόμποι

Κόμποι

Copyright © 2012-2023 ΕΟΔ Ξάνθης.
All Rights Reserved.