Η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Ξάνθης σε συνεργασία με την εκπαιδευτική ομάδα του Ε.Κ.Α.Β. Καβάλας ,

συνδιοργάνωσαν το 8ο διεθνές πιστοποιημένο σεμινάριο Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης (ΚΑΡ.Π.Α.) & Χρήσης Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή, BLS (Basic Life Support) AED (Automatic External Defibrillation ) υπο την αιγίδα του ERC (European Resuscitation Council) Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης.

 Φωτογραφίες

Copyright © 2012-2023 ΕΟΔ Ξάνθης.
All Rights Reserved.