Νέοι και παλαιότεροι συνάδελφοι σήμερα εκπαιδεύτηκαν σήμερα στο αναρριχητικό πεδίο.

«Η εκπαίδευση τελειοποιεί το ένστικτο, όπως τελειοποιεί και το λογικό..»
Εξάλλου:
Μαθαίνουμε. . .
10% αυτών που διαβάζουμε
20% αυτών που ακούμε
30% αυτών που βλέπουμε
50% αυτών που βλέπουμε και ακούμε
70% αυτών που συζητούμε
80% αυτών που βιώνουμε
95% αυτών που διδάσκουμε στους άλλους...

Copyright © 2012-2023 ΕΟΔ Ξάνθης.
All Rights Reserved.