Σήμερα ενα ακόμη πιστοποιημένο σεμινάριο καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης και χρήσης αυτόματου

εξωτερικού απινιδωτή , το 7ο που συνδιοργανώθηκε αποτην Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Ξάνθης και την Εκπαιδευτική Ομάδα του Ε.Κ.Α.Β. Καβάλας στην πόλη της Ξάνθηςολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία.

Copyright © 2012-2023 ΕΟΔ Ξάνθης.
All Rights Reserved.