Η εκπαίδευση των μελών της Ομάδας μας είναι διαρκής και σύμφωνα

με τις τελευταίες οδηγίες των διεθνώς αναγνωρισμένων Οργανισμών,πάντα με γνώμονα την ασφάλεια .

 " ΜΗΝ ΜΕΝΕΙΣ ΘΕΑΤΗΣ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ "

 

20150624 193544Και την νύχτα η εκπαίδευση δεν σταματάει...Και την νύχτα η εκπαίδευση δεν σταματάει...

ΚΑΙ  ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ.......

Copyright © 2012-2023 ΕΟΔ Ξάνθης.
All Rights Reserved.