Σε συνέχεια της συνεργασίας της Ομάδας μας με το ΙΕΚ δια βίου μάθησης,

πραγματοποιήθηκε παρουσίαση στους εκπαιδευομένους ,  με θέμα την  Βασική Υποστήριξη της Ζωής και χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή.

Copyright © 2012-2023 ΕΟΔ Ξάνθης.
All Rights Reserved.