Μέλη της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Ξάνθης επισκέφτηκαν την Πυροσβεστική Υπηρεσία

της Ξάνθης στο πλαίσιο της άριστης  συνεργασίας που υπάρχει.

Έγινε παρουσίαση του διασωστικού εξοπλισμού των οχημάτων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και ακολούθησε επίδειξη στους τρόπους χρήσης τους.

Ευχαριστούμε τα στελέχη της Π.Υ. ξάνθης  για την εποικοδομητική ξενάγηση.

Copyright © 2012-2023 ΕΟΔ Ξάνθης.
All Rights Reserved.