Η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Ξάνθης σε συνεργασία με το Ε.Κ.Υ.Ζ. (Εκπαιδευτικό Κέντρο Υποστήριξης Ζωής),διοργάνωσε

σεμινάριο παροχής Πρώτων Βοηθειών , και χρήση αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή.Σκοπός του σεμιναρίου ήταν η συνειδητοποίηση από όλους της σπουδαιότητας της γνώσης των Πρώτων Βοηθειών και αντιμετώπισης ενός επείγοντος περιστατικού, έτσι ώστε με σωστούς χειρισμούς να μπορούν να διατηρήσουν κάποιον στην ζωή μέχρι να φτάσουν οι επαγγελματίες διασώστες του ΕΚΑΒ.

Copyright © 2012-2023 ΕΟΔ Ξάνθης.
All Rights Reserved.