Στα πλαίσια των προσπαθειών βελτίωσης της επιχειρησιακής δράσης και ενίσχυσης της κατάρτισης των Εθελοντικών Ομάδων της Γ.Γ.Π.Π. αποσκοπώντας στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών , η Πυροσβεστική Υπηρεσία Ξάνθης προχώρησε στην εκπαίδευση μελών της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Ξάνθης στις θεματικές Δασοπροστασία-Δασοπυρόσβεση.

Ευχαριστούμε θερμά τον υποπυραγό κ. Κωνσταντίνο Τσιακμάκη για την υποδειγματική συνεργασία και εκπαίδευση των μελών μας.

 

Copyright © 2012-2023 ΕΟΔ Ξάνθης.
All Rights Reserved.