Το Σάββατο 26/6/2010 το απόγευμα σε ενα πεδίο κοντά στην Ξάνθη εκπαιδεύτηκαν μέλη της Ομάδας μας στην τεχνική του rapel και της κατασκευής αερογέφυρας με την χρήση πολύσπαστων. Ηταν μία σημαντική παράγραφος ενός μεγάλου κεφαλαίου που λέγεται Ορεινή Διάσωση.


Copyright © 2012-2023 ΕΟΔ Ξάνθης.
All Rights Reserved.