Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα “ Εκπαίδευση μελών Εθελοντικών Οργανώσεων στους τομείς Δασοπροστασίας και Δασοπυρόσβεσης ” , και  ευχαριστούμε   θερμά  όσους  συνέβαλαν  στην πραγματοποίησή του.

Την Γενική Γραμματεία   Πολιτικής Προστασίας , γιατί η  πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στην επιμόρφωση των εθελοντών για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών που πλήττουν τα τελευταία χρόνια τον δασικό πλούτο της πατρίδας μας.

Το Αρχηγείο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας , για την προώθηση του προγράμματος , γιατί η   καλύτερη συνεργασία των εθελοντών με την Πυροσβεστική Υπηρεσία θα αποφέρει πολλαπλό κέρδος στην μάχη κατά των δασικών πυρκαγιών αλλά και στην πληρέστερη περιφρούρηση και προστασία των δασών, στον τομέα της πρόληψης.

Την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Νομού Ξάνθης για την υλοποίηση του προγράμματος.

Συγχαίρουμε τον Υποπυραγό κ. Τσιακμάκη Κωνσταντίνο για την άρτια γνώση του, όσον αφορά τις Δασικές πυρκαγιές και για την υποδειγματική συνεργασία μαζί μας ως εκπαιδευτής.

Ευελπιστούμε σε μελλοντικές συνεργασίες.

Copyright © 2012-2023 ΕΟΔ Ξάνθης.
All Rights Reserved.