Σήμερα πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση στην αναρρίχηση και στην τεχνική  του ραπέλ.Γνωριμία με το πεδίο της ορθοπλαγιάς  και τρόποι προσδέσεων και ασφαλειών.Ο καιρός ηταν σύμμαχος στην δράση μας αυτή,και όσα μέλη συμμετείχαν εμπλούτισαν τις γνώσεις τους στην θεματική αυτή.

Copyright © 2012-2023 ΕΟΔ Ξάνθης.
All Rights Reserved.