Στον παρακάτω πίνακα θα βρείτε την αναλυτική κατανομή συχνοτήτων στα βραχέα κύματα, σύμφωνα με τις αποφάσεις της I.A.R.U (International Amateur Radio Union) για την περιοχή 1 (Region 1), η οποία περιλαμβάνει την Ευρώπη, την Αφρική, τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Ασία.

BAND PLAN ΒΡΑΧΕΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ - ΠΕΡΙΟΧΗ 1 I.A.R.U.
ΜΠΑΝΤΑ
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (kHz)
ΤΥΠΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ1.8 MHz Band

160 M

1810 - 1838
cw
1838 - 1840
ψηφιακά modes εκτός packet, cw
1840 - 1842
ψηφιακά modes εκτός packet, ραδιοτηλεφωνία, cw
1842 - 2000
ραδιοτηλεφωνία, cw3.5 MHz Band

80 M

3500 - 3510
dx cw
3500 - 3560
cw, contest segment
3560 - 3580
cw
3580 - 3590
ψηφιακά modes, cw
3590 - 3600
ψηφιακά modes (packet), cw
3600 - 3620
ραδιοτηλεφωνία, ψηφιακά modes, cw
3600 - 3650
ραδιοτηλεφωνία, contest segment, cw
3650 - 3775
ραδιοτηλεφωνία, cw
3700 - 3800
ραδιοτηλεφωνία, contest segment ραδιοτηλεφωνίας, cw
3730 - 3740
SSTV & FAX, ραδιοτηλεφωνία, cw
3775 - 3800
dx ραδιοτηλεφωνία, cw7 MHz Band

40 M

7000 - 7035
cw
7035 - 7040
ψηφιακά modes εκτός packet, SSTV, FAX, cw
7040 - 7045
ψηφιακά modes εκτός packet, SSTV, FAX, ραδιοτηλεφωνία, cw
7045 - 7100
ραδιοτηλεφωνία, cw10 MHz Band

30 M

10100 - 10140
cw
10140 - 10150
ψηφιακά modes εκτός packet, cw14 MHz Band

20 M

14000 - 14070
cw
14000 - 14060
cw, contest segment
14070 - 14089
ψηφιακά modes, cw
14089 - 14099
ψηφιακά modes (μη αυτόματο packet), cw
14099 - 14101
IBP
14101 - 14112
ψηφιακά modes εκτός packet (store-and-forward), ραδιοτηλεφωνία, cw
14112 - 14125
ραδιοτηλεφωνία, cw
14125 - 14300
ραδιοτηλεφωνία, contest segment ραδιοτηλεφωνίας, cw
14230
συχνότητα κλήσης SSTV & FAX
14300 - 14350
ραδιοτηλεφωνία, cw18 MHz Band

17 M

18068 - 18100
cw
18100 - 18109
ψηφιακά modes, cw
18109 - 18111
IBP
18111 - 18168
ραδιοτηλεφωνία, cw21 MHz Band

15 M

21000 - 21080
cw
21080 - 21100
ψηφιακά modes, cw
21100 - 21120
ψηφιακά modes (packet), cw
21120 - 21149
cw
21149 - 21151
IBP
21151 - 21450
ραδιοτηλεφωνία, cw
21340
συχνότητα κλήσης SSTV & FAX24 MHz Band

12 M

24890 - 24920
cw
24920 - 24929
ψηφιακά modes, cw
24929 - 24931
IBP
24931 - 24990
ραδιοτηλεφωνία, cw28 MHz Band

10 M

28000 - 28050
cw
28050 - 28120
ψηφιακά modes, cw
28120 - 28150
ψηφιακά modes (packet), cw
28150 - 28190
cw
28190 - 28199
regional time shared IBP
28199 - 28201
world wide time shared IBP
28201 - 28225
continuous-duty IBP
28225 - 29200
ραδιοτηλεφωνία, cw
28680
συχνότητα κλήσης SSTV & FAX
29200 - 29300
ψηφιακά modes (NBFM packet), ραδιοτηλεφωνία, cw
29300 - 29510
δορυφορικά down-link
29510 - 29700
ραδιοτηλεφωνία, cw* Στις συχνότητες κάτω των 10 Mhz και σε επικοινωνίες φωνής (ραδιοτηλεφωνία) χρησιμοποιείται κατά σύμβαση ο τύπος εκπομπής μονής πλευρικής ζώνης LSB (Lower Side Band). Στις συχνότητες άνω των 10 Mhz σε αντίστοιχες επικοινωνίες φωνής, χρησιμοποιείται ο τύπος εκπομπής μονής πλευρικής ζώνης USB (Upper Side Band).

Πηγή: http://www.voustros.com/sv6jhq/?p=202

Copyright © 2012-2023 ΕΟΔ Ξάνθης.
All Rights Reserved.