Σύμφωνα με τον πρόσφατο «Κανονισμό Λειτουργίας Ερασιτεχνικών Σταθμών Ασυρμάτου» (Υ.Α Οικ. 38200/1136/2011), η χώρα διαχωρίζεται σε εννέα (9) γεωγραφικές περιοχές ραδιοερασιτεχνικών διακριτικών κλήσεως οι οποίες φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα:

α/α Πρόθεμα διακριτικών κλήσης Ραδιοερασιτεχνικές περιοχές
1. SV1 ή SY1 Στερεά Ελλάδα
2. SV2 ή SY2 Κεντρική και δυτική Μακεδονία
3. SV3 ή SY3 Πελοπόννησος
4. SV4 ή SY4 Θεσσαλία
5. SV5 ή SY5 Νομός Δωδεκανήσου
6. SV6 ή SY6 Ήπειρος
7. SV7 ή SY7 Θράκη και ανατολική Μακεδονία
8. SV8 ή SY8 Όλα τα ΝΗΣΙΑ ανεξαρτήτως εάν ανήκουν διοικητικά σε νομούς της ηπειρωτικής Ελλάδας συμπεριλαμβανομένων των νήσων ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΥ και της ΕΥΒΟΙΑΣ εκτός από τα νησιά που ανήκουν στους νομούς της ΚΡΗΤΗΣ και της ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
9. SV9 ή SY9

Όλοι οι νομοί της ΚΡΗΤΗΣ (συμπεριλαβανομένων και των νήσων που ανήκουν διοικητικά σ’ αυτούς)

Copyright © 2012-2023 ΕΟΔ Ξάνθης.
All Rights Reserved.