Η Ομάδα μας μετά απο κλήση σε συνδρομή με τους συγγενείς ηλικιωμένου άνδρα, συμμετείχε σε έρευνα

ανεύρεσης αγνοουμένου .Η κατάληξη ηταν επιτυχής.

Copyright © 2012-2023 ΕΟΔ Ξάνθης.
All Rights Reserved.