Μετά  απο πρόσκληση , μέλη της Ομάδας μας επισκεύθηκαν το Σχολείο

δια Βίου Μάθησης και εκπαίδευσαν τους μαθητές στην Βασική Υποστήριξη της Ζωής.

Copyright © 2012-2023 ΕΟΔ Ξάνθης.
All Rights Reserved.