Εκπαίδευση

Σήμερα ενα ακόμη πιστοποιημένο σεμινάριο καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης και χρήσης αυτόματου

Άλλο ένα πιστοποιημένο σεμινάριο καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης το 6ο ,

 Η εκπαίδευση των μελών της Ομάδας μας είναι διαρκής και σύμφωνα

Άλλο ένα πιστοποιημένο σεμινάριο καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης του ERC ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Ξάνθης σε συνεργασία με το ΕΚΑΒ Καβάλας ,

Copyright © 2012-2014 ΕΟΔ Ξάνθης.
All Rights Reserved.