Γνωστοποιείται στα μέλη οτι  για την έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρησή τους, για τις δραστηριότητες και τις σχεδιαζόμενες δράσεις να εισέρχονται απο την είσοδο των χρηστών και να αντλούν πληροφορίες.

Απο την Διεύθυνση

Copyright © 2012-2014 ΕΟΔ Ξάνθης.
All Rights Reserved.